Arne Philip Jørgensen, født i København 23. juni 1944.
Afsluttet realeksamen fra Ryesgade Skole 1962.
I mekanikerlære s. år. Udlært automekaniker 1966
hos Mercedes Benz Service, Lautrupgade 2-4, København Ø.
Militær uddannelse som sergent i Hærens Tekniske Korps.
Her uddannet som radar tekniker på målsøgeradar M64.
Tjenstested: Artilleriets Befalingsmands Skoler, Ringsted.
Ansat 1969 som elektroniktekniker i SAS teknisk afdeling.
Siden arbejdsleder og mester. Til slut som IT projektleder
samme sted (SAS Component Group A/S, KASTRUP)
Gået på efterløn 30. nov. 2006. Nu pensionist.

Min lærerplads i Lautrupsgade ved Svanemølleværket.
Tilvenstre foran værkstedet står Poul Henningsen's (PH) gamle IFA
(Den østtyske DKW) Værkstedet blev revet ned i januar 2001

 

gift med:

 

Lone Bente Jørgensen, tidl. afdelingssygeplerske Amager Hospitalet. Nu pensioneret.
Født 7. januar 1945 i Benløse.


Børn:

Kristian Philip Jørgensen, Civilingeniør født i København 1972
Bosiddende i Prangins, Schweiz
Kristians hjemmeside

Lotte Philip, Sygeplerske, født i København 1975
Bosiddende i Ullerup v. Gråsten