Ferdinand Philipsen

Født : 17 Jul 1832 Hellebæk Død : 17 Dec 1893 København
Kaldte sig og benævnedes i alle officielle Dokumenter Philip, lærte Bøssemagerhaandværket på Kronborg Geværfabrik. Efter endt Læretid forlod han den 4. Maj 1853 Hellebæk for at rejse til Kjøbenhavn. Deltog samme Aar i et Togt med Fregatten "Thetis" til Middelhavslandende. Efter at have arbejdet nogle Aar hos forskellige private Mestre i Kjøbenhavn, blev han 1862 ansat paa Kbhvn.s Tøjhus Geværfabrik og tjente sig her op til Værkfører. Iflg. Krigsministeriets Skrivelse af 16. Nvbr. 1867 beordredes han til sammen med en Artillerikaptejn at afrejse til Solingen i Tyskland for der at føre Kontrol med Fabrikationen af Sabelbajonetter til den danske Hær. Atter hjemvendt i 1868. Underkastede sig 1871 den af Krigs- ministeriet paabudte Eksamen for Bøssemagere i Hæren, hvilken han bestod med Vidnesbyrdet "meget duelig", modtog samme Aar Ansættelse som Bøssemager ved 6. Bataillon i Viborg og derefter fra 1873 til sin Død ved 1ste Bataillon i Kjøbenhavn. 13. Febr. 1891 benaadet med Dannebrogskorset. Bor i Kastellet (Citadellet) Nordre Ravelin-bygning til sin død. Begravet 22. Dec 1893 på Garnison Kirkegård, København.

FarMor
Andreas PhilipsenLisbeth Nielsdatter
Ægtefælle/PartnerBørn
- Marie Christiane Petersen 29 Jun 1860 - Inger Marie Elisabeth Philip
24 Jun 1863 - Augusta Christiane Philip
30 Dec 1867 - Ferdinand Philip
21 Okt 1869 - Louise Therese Elisabeth Philip
04 Mar 1876 - Robert Carl Lauritz Philip
1877 - Louise Philip
26 Okt 1879 - Andrea Theresie Philip

Ferdinand Philipsen
* 17 Jul 1832
† 17 Dec 1893
Andreas Philipsen
* 30 Aug 1804
† 19 Nov 1843
Lisbeth Nielsdatter
* 08 Apr 1811
† 10 Jun 1885
Niels Philip Andreassen
* 1779
† 29 Okt 1846


Marie Helene Nielsdatter
* 1778
† 22 Feb 1861
-
--
-
Andreas Philip
* 1739 - † 25 Jun 1799
Karen Christophersdatter (Jensdatter)
* 1746 - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Klik på de enkelte navne for at se personens anetavle.Anetavlen er senest opdateret 23-03-2020