< td>

Siderne redigeres af: Arne Philip Jørgensen. Senest opdateret: 15. Juni 2024

Denne hjemmesides formål er: at videreføre en gammel slægtsbog for slægten Philip. Det er meningen at medlemmer af familien skal kunne skaffe sig viden om slægten og deres egne aner. For at sikre en fremtidig opdateret efterslægtstavle, opfordres familiemedlemmerne til at skrive til mig om tilkommende børn, giftermål eller pårørende der afgår ved døden. Jeg modtager også gerne biografier over din far, mor, søster eller bror. Det kan f. eks. være vedkommendes beskæftigelse, bopæl samt evt. udførte spektakulære gerninger.

Slægtens første kendte medlemmer levede i og omkring Hellebæk i Nordsjælland og i 3 generationer arbejdede de på Kronborg Geværfabrik. Forordet i den oprindelige bog, der levende beskriver denne institution samt Hellebæks historie, er tilføjet som bilag i Slægtbogen. Det oprindelige forord kan læses HER

En anetavle tager udgangspunkt i nyere tid for en bestemt person hvor anerne (forfædrene/mødrene) vises tilbage i tiden. Hvorimod en slægtsbog (efterslægtstavle) tager udgangspunkt i stamfaderen/ægteparret der kan føres længst tilbage i tiden. For denne slægt til: Andreas Philip født:1739 og Karen Christophersdatter født:1746.
Alle data i disse tavler baserer sig på dels den oprindelige slægtsbog og dels oplysninger som jeg selv, Mogens Philip, Gurli Philip og Svend Philip Jørgensen har indsamlet. For tiden beskrives 675 personer i 213 familier i slægtsbogen og anetavlen.

1864 OG SLÆGTEN PHILIP: Ikke færre end 5 mandlige medlemmer af familien deltog i krigshandlingerne 1864 i Slesvig og øvrige Sønderjylland. Alle vendte utroligt nok og så vidt vides uskadte tilbage. Min oldefar: Eduard Philip (1838-79) foretog en heltemodig redningsaktion af en nødstedt og såret kammerat. Dette blev beskrevet af digteren Martin Kok samt Axel Liljefalk og Otto Lütken. Disse artikler findes i Slægtsbogen som bilag sidst i bogen.

For at forhindre misbrug, er nulevende personer kun gengivet ved deres fødselsår. (Praksis indført jan. 2016). Jeg er dog i besiddelse af komplette data.